Certyfikaty

Certyfikaty
Certyfikaty
Potwierdzenie naszych kompetencji

MDV Split Multi Office
Certyfikat UDT FGaz
Certyfikat ConceptAir
Certyfikat Hisense HVAC
Certyfikat Haier
Certyfikat Sinclair
Firma Wiarygodna Finansowo
Certyfikat Rzetelności
Zarządzanie należnościami w nowoczesnej firmie
Pro – Vent Systemy Wentylacyjne
Atest Higieniczny
Intensywny kurs z zakresu pomp ciepła
Intensywny kurs z zakresu pomp ciepła
Certyfikat REHAU
Certyfikat Autoryzacyjny Wentylacja – Rekuperacja
Certyfikat Autoryzacyjny Systemu Dolnych Źródeł
Certyfikat BIAWAR
Certyfikat NIBE
Certyfikat STIEBEL
Certyfikacja Energetyczna Budynków
Certyfikat SolarWorld AG
Certyfikat z fotowoltaiki
Certyfikat ROTH POLSKA Sp.z.o.o.
Certyfikat HEWALEX
Certyfikat KIMO
Certyfikat ABRYS
Świadectwo kwalifikacji
Certyfikat SolarWorld AG
Certyfikat „Trening umiejętności sprzedażowych”
Zaświadczenie o odbyciu kursu
Certyfikat VARIOVAC
Certyfikat NIKOL
Certyfikat CLIMAVER
Certyfikat DRYVIT
Certyfikat – Urząd Dozoru Technicznego
Targi Wieluńskie