Fotowoltaika

Fotowoltaika
Energia słoneczna
Fotowoltaika

Zapraszamy do kontaktu. Doradzimy, zaprojektujemy, zamontujemy.
Zgłosimy do elektrowni.
Pomożemy w uzyskaniu dofinansowania

Fotowoltaika – pozyskiwanie energii elektrycznej z energii słonecznej

Instalacja fotowoltaiczna to proekologiczny system, który zamienia energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Inwestycja w panele fotowoltaiczne daje możliwości pozyskiwania darmowej energii elektrycznej, a w praktyce znacznie redukuje wydatki za prąd. Natomiast nadwyżki wyprodukowanej energii trafiają do sieci i mogą zostać wykorzystane przez użytkownika w późniejszym czasie.

Dostarczamy nowoczesne, wysokowydajne instalacje fotowoltaiczne do budynków mieszkalnych i komercyjnych. Montujemy zarówno na dachach, jak również na gruncie. Dobieramy najbardziej optymalne rozwiązania do potrzeb i możliwości finansowych Klienta.

panele_fotowoltaiczne

Ogniwo fotowoltaiczne,  jest to urządzenie które przekształca promieniowanie słoneczne bezpośrednio w elektryczność. Zjawisko to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego. Prawie 95% wszystkich ogniw wykonanych jest z krzemu.

W budowie każdego ogniwa wyróżniamy dwie warstwy: pozytywną (+) i negatywną (-), właśnie pomiędzy tymi warstwami, w momencie gdy w ogniwo trafiają promienie słoneczne, wytwarza się napięcie. Z reguły na pojedynczym ogniwie napięcie to nieznacznie przekracza 0,5V i 2W mocy, dlatego aby uzyskać bardziej użyteczne napięcie i większą moc ogniwa są łączone.

Z połączenia od kilku do kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu ogniw uzyskujemy moduł (panel), którego napięcie wynosi 12V, a moc nie przekracza 80W. Coraz częściej spotyka się również panele o napięciu 24V i więcej, których moc może przekraczać nawet 200W

Panele fotoltaiczne na dachu
Panele fotowoltaiczne
Panele fotoltaiczne na dachu

Ilość energii jaką uda nam się wytworzyć za pomocą naszych modułów słonecznych, zależy głownie od ilości promieniowania słonecznego, docierającego do powierzchni ziemi. Wartość tą przedstawia się w kilowatogodzinach na metr kwadratowy (kWh/m2).

Podstawowy zestaw składa się z od jednego do kilku paneli, które generują elektryczność. Panele te są podłączone do tzw. regulatora ładowania, który dba o to, aby akumulatory były ładowane odpowiednim napięciem, nie zostały przeładowane lub zanadto rozładowane. Do regulatora podłączamy akumulator, który ma za zadanie zgromadzić energię wyprodukowaną za dnia i stworzyć możliwość wykorzystania jej w czasie nocy. Aby uzyskać napięcie takie jak z sieci, czyli 230V, musimy zastosować odpowiedniej wielkości przetwornicę, która przekształci napięcie stałe o wartości 12V na napięcie przemienne o wartości skutecznej 230V, z jakim mamy do czynienia w każdym domowym gniazdku.