Gruntowe Wymienniki Ciepła

Gruntowe Wymienniki Ciepła
Naturalna Klimatyzacja
Gruntowe wymienniki ciepła

Firma WAREBUD, jako PIERWSZA W POLSCE, zamontowała powietrzny, gruntowy, płytowy wymiennik ciepła. Zadowolenie klientów, mobilizuje nas do ciągłych prac nad poprawą uzyskiwanych parametrów nawiewanego powietrza, w którym wg badań PZH, stwierdzono radykalne zmniejszenie stężenia: bakterii o 98%, a grzybów o 99% w nawiewanym do pomieszczeń powietrzu.

Gruntowe wymienniki ciepła (GWC) wykorzystują darmową energię zmagazynowaną w gruncie, znajdując coraz liczniejsze zastosowanie w energooszczędnych układach wentylacji. Układy takie gwarantują najwyższy, możliwy do osiągnięcia odzysk ciepła, zapewniając jednocześnie napływ świeżego powietrza. W dobie obecnej stają się standardowym elementem wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

gwc1
gruntowy, płytowy wymiennik ciepła na podłożu żwirowym
gruntowy, płytowy wymiennik ciepła z rozsunięciami
gruntowy, płytowy wymiennik ciepła w obrusach fundamentu ( pod budynkiem)
terenowa czerpnia powietrza do gruntowego wymiennika ciepła
gruntowy, płytowy wymiennik ciepła na podłożu dolomitowym
gruntowy, płytowy wymiennik ciepła z rozsunięciami, na podłożu dolomitowym
Pierwsi w Polsce
Gruntowe wymienniki ciepła

Firma Warebud, jako PIERWSZWA W POLSCE, zamontowała powietrzny, gruntowy, płytowy wymiennik ciepła.

Zadowolenie klientów mobilizuje nas do ciągłych prac nad poprawą uzyskiwanych parametrów nawiewanego powietrza. Zakładane i osiągane parametry powietrza potwierdzamy badaniami w Zakładzie Higieny Komunalnej NIZP PZH w Warszawie. Opracowany przez nas gwc Salutaire odczuwalnie redukuje poziom występujących w powietrzu szkodliwych zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych.

Nasze wieloletnie doświadczenie stało się podstawą otrzymania przez właścicieli firmy Warebud Wieloch i Prysiński Sp. J. Patentu nr 221534 w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaje Gruntowych Wymienników Ciepła

Rodzaje Gruntowych Wymienników Ciepła
Płytowy GWC – na podłożu żwirowym lub dolomitowym Salutaire
plytowe1
Rurowy GWC – zmontowany na bazie rur systemowych firmy REHAU
12
Złożowy GWC
Grzebieniowy GWC

Gruntowe wymienniki ciepła – zasady działania

Gruntowy wymiennik ciepła zamontowany na odpowiedniej głębokości pod powierzchnią ziemi, ma za zadanie:

 1. wstępnie ogrzać i dowilżyć powietrze zimą, co znacznie obniża koszty eksploatacyjne, oraz zapewnia optymalną pracę rekuperatorów podczas ostrych mrozów.
 2. ochłodzić i osuszyć powietrze latem, przez co zdecydowanie poprawia mikroklimat wewnątrz pomieszczeń, zapewniając uczucie przyjemnego chłodu.

Gruntowy, powietrzny wymiennik ciepła działa w sposób następujący. Powietrze potrzebne do wentylacji pomieszczeń pobierane jest przez czerpnię gruntową z filtrem, która powinna się znajdować w miejscu o możliwie małej koncentracji zanieczyszczeń, z dala od ulic, parkingów, itp. Jest ono transportowane do wymiennika gruntowego przez rury systemowe. Tu zależnie od posiadanej temperatury powietrze ulega ogrzaniu lub ochłodzeniu.

Podczas mrozów powietrze wentylacyjne jest wstępnie ogrzewane w GWC uzyskując temperaturę dodatnią. Następnie przechodzi przez rekuperator – centralę wentylacyjną, osiągając temperaturę zbliżoną do pokojowej. Uzyskujemy w ten sposób świeże powietrze w pomieszczeniach użytkowych, unikając strat ciepła, które wyniknęłyby podczas wietrzenia budynku przez otwarte okna.

Z kolei latem gorące powietrze schładza się w wymienniku gruntowym do temp. ok.16°C i wtłaczane do mieszkania, daje przyjemne odczucie chłodu ( latem centrala nie powinna odzyskiwać ciepła). Tak więc zasada działania gruntowego wymiennika ciepła polega na wykorzystaniu stałej temperatury gruntu, oscylującej na poziomie ok. 8°C, do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem płyt i kolektorów.

Zalety Gruntowego Wymiennika Ciepła

GWC posiada wiele zalet:

 • antybakteryjna warstwa wewnętrzna rur ( wymiennik rurowy) oraz oddziaływanie flory bakteryjnej zawartej w gruncie gwarantuje wysoką higienę powietrza redukuje poziom alergenów
 • specjalny system odzyskuje ciepło z powietrza
 • poprawia jakość powietrza w budynku
 • redukuje wysokość opłat za ogrzewanie zimą
 • zapewnia przyjemny chłód latem bez udziału klimatyzatorów

Dodatkowe innowacje stosowane w gruntowych wymiennikach ciepła

1. Rozsunięcia pomiędzy elementami wymiennika

 • Większa sprawność, większa powierzchnia wymiany ciepła

2. Podbudowa dolomitowa wraz z minerałami uzupełniającymi:

 • Większą akumulacja i przewodność ciepła.
 • Optymalna zawartość magnezu i wapnia gwarantująca zwiększoną higieniczność i korzystną jonizacje powietrza. Redukcja dwutlenku węgla oraz związków siarki i azotu.
 • Radykalne zmniejszenie ilości bakterii i grzybów w transmitowanym powietrzu.
 • Nasycanie mikro, makro i ultramikroelementami powietrza w GWC Salutaire.

3. Drenaż złoża oraz gruntu nad wymiennikiem, wraz z pompą wody

 • Stosowany w celu wyeliminowania zagrożenia zalania wymiennika wodami gruntowymi.

4.Dodatkowa regeneracja oraz zraszanie złoża

 • Poprawia sprawność wymiennika latem i zimą.
 • Wpływa na poziom wilgotności powietrza zimą.
 • Większa efektywność chłodzenia latem.

5. Osuszacz:

 • Latem znacząco zmniejsza temperaturę odczuwalną, wskutek jej faktycznego obniżenia oraz istotnego zmniejszenia wilgotności względnej powietrza

Badania jakości powietrza wymiennika

Montując wymiennik gruntowy w swoim domu, chcemy być pewni, że dostarczamy do niego zdrowe powietrze. Dlatego przeprowadzamy badanie jego czystości. Pierwsze badanie wykonaliśmy w dniu 18.05.2018

Najnowsze badania przeprowadzone w dniu 30.04.2018r. , wykazały, iż powietrze przechodzące przez gruntowy wymiennik na podłożu dolomitowym ulega znaczącemu oczyszczeniu z mikroorganizmów. Bakterie redukcja o 98% a grzyby o 99%. 

Użytkownicy odczuwają zdecydowaną różnicę jakości powietrza mającego bezpośrednią styczność z dolomitem. Wstępne opinie oraz badania sugerują że powodem tychże zjawisk jest absorpcja szkodliwych związków zawartych w powietrzu przez aktywne złoże dolomitowe. Następuje również nasycenie powietrza korzystnymi mikroelementami w tym magnezem, wapniem i innymi niezbędnymi dla naszego organizmu pierwiastkami. Informacje od użytkowników GWC z dolomitem pozytywnie zaskakują nawet nas samych i motywują nas do wykonania dalszych badań, w kierunku wpływu dolomitów na powietrze dostarczane do pomieszczeń użytkowych

Wykres temperaturowy pracy wymiennika gruntowego

Pliki do wglądu

Badania ProVent - informacja

Kliknij, aby pobrać PDF

Badania ProVent - informacja

Kliknij, aby pobrać PDF