Własne badania

Własne badania
Badania
Własne badania

WAREBUD – Sami zbadamy roczny rozkład temperatur w GWC!

System wentylacji mechanicznej z rekuperacją w połączeniu z gruntowym wymiennikiem ciepła i Pompą Ciepła

Gruntowe wymienniki ciepła (GWC) wykorzystujące darmową energię geotermalną, znajdują coraz liczniejsze zastosowanie w energooszczędnych układach wentylacyjnych gwarantujących wysoki odzysk ciepła. Jeszcze do niedawna były one opcją systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej w budownictwie jednorodzinnym. Dziś stają się standardowym elementem wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Nie ma się czemu dziwić. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w strukturze przeciętnych wydatków polskich gospodarstw domowych koszty energii (cieplnej i energetycznej) lawinowo wzrosły. Jest to poza żywnością, największy wydatek, a więc wymagający szczególnego traktowania i zastanowienia się nad możliwością jego obniżenia. Taka sytuacja zmusza do poszukiwań i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Aby lepiej przedstawić i uświadomić inwestorom prywatnym i publicznym działanie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w połączeniu z gruntowym wymiennikiem ciepła i Pompą Ciepła, zdecydowaliśmy się osobiście przeprowadzić dokładne pomiary temperatur powietrza zarówno w GWC jak i w budynku, w którym funkcjonuje taki system energetyczny.